ISO 14001:2015

ISO 14001
HANDBOEK
PROCEDURES
REGISTRATIES
CONTACT
LINKS


Hieronder vindt u de inhoudstafel van ons voorbeeld-milieuhandboek volgens ISO 14001 en kunt u een uittreksel downloaden.

Inhoudstafel
 
1. Doel

2. Terminologie en afkortingen

3. Versies en updates

4. Context van de organisatie
4.1. Inzicht verkrijgen in de organisatie en haar context
4.2. Inzicht verkrijgen in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden
4.3. Vaststellen van het toepassingsgebied van het milieubeheersysteem
4.4. Het milieubeheersysteem

5. Leiderschap
5.1. Leiderschap en betrokkenheid
5.2. Beleid
5.3. Rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

6. Planning
6.1. Maatregelen om risico’s aan te pakken en kansen te benutten
6.2. Doelstellingen en de planning om ze te bereiken

7. Ondersteuning
7.1. Middelen
7.2. Competenties
7.3. Bewustzijn
7.4. Communicatie
7.5. Gedocumenteerde informatie
7.5.1. Algemeen
7.5.2. Creëren en actualiseren
7.5.3. Beheersen van gedocumenteerde informatie

8. Uitvoering
8.1. Operationele planning en beheersing

9. Evaluatie van de prestaties
9.1. Monitoren, meten, analyseren en evalueren
9.2. Interne audit
9.3. Directiebeoordeling

10. Verbetering
10.1. Afwijkingen en corrigerende maatregelen
10.2. Continue verbetering

Uittreksel
 


Hier kan u een uittreksel uit het kwaliteitshandboek downloaden:
kwaliteitshandboek

Voor eventuele vragen, aarzel niet ons te emailen: klik hier.
To The Point, Beverestraat 48, 9700 Oudenaarde, info@to-the-point.be